22 Nisan 1920 “Bütün illerle bağımsız sancaklara, Kolordulara, Nazilli’de Albay Beyefendi’ye, Bursa’da 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa Hazretleri’ne, Bursa’da 56. Tümen Komutanı Albay Bekir Sami Beyefendi’ye, Balıkesir’de 61. Tümen Komutanı Albay Kazım Beyefendi’ye.

Allah’ın yardımıyla Nisan’ın 23. Cuma günü Büyük Millet Meclisi açılarak görev yapmaya başlayacağından, anılan günden başlayarak askeri ve sivil bütün makamlarla, tüm ulusun tek başvuracağı yerin belirtilen Meclis olacağı bilginize sunulur.”
Temsil Heyeti adına
Mustafa Kemal

Nutuk’dan…

Yayın Tarihi: 23 Nisan 2020