Amatör Astronomlar Kulübü


İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Amatör Astronomlar Kulübü, 29. Dönemi (2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı) 9 Ekim 2019 tarihinde çalışmalarına başlamıştır.

29. Dönem (2019-2020) Amatör Astronomlar Kulübü Yönetim ve Denetim Kurulu

Yönetim Kurulu : 

Kulüp Başkanı: Rahmi GÜNDÜZ
Kulüp Başkan Yardımcısı: Eyüp Ensar CESUR
Kulüp Yazmanı: iREM İLHAN
Kulüp Saymanı: Ayşenur ULUTAŞ
Asil Üye:  Mustafa KAPTANOĞLU

Denetim Kurulu : 

Denetim Kurulu Başkanı: Olcaytuğ ÖZGÜLLÜ
Denetim Kurulu Üyeleri: Seval TAŞDEMİR, Elif ŞAFAK
Kulüp Danışmanı: Araş. Gör. Olcay PLEVNE

Yönetim Kurulu Başkanı’nın Mesajı

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Amatör Astronomlar Kulübü, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri öğrencileri tarafından, okulda öğrendikleri teorik bilgileri pratiğe dökmek ve hem kendilerini hem de çevrelerindeki insanları bilgilendirmek amacıyla kuruldu.

Amatör Astronomlar Kulübü olarak biz, her yaştan insana Astronomi’yi anlatmak, bilgilendirmek, meraklarını gidermek ve ilgi duymalarını sağlamayı kendimize görev edinmiş bir öğrenci kulübüyüz. Bu görevi en iyi şekilde yerine getirmek için düzenli olarak etkinlikler düzenliyor, Mayıs ayında bahar şenliği organize ederek her yaştan katılımcıyı Astronomi ile buluşturuyor, farklı türde etkinliklere katılarak tanıtım stantları açıyor ve Astronomi’ye ilgi duyan herkesi birbiriyle buluşturarak samimi bir aile ortamı sağlıyoruz.

Amatör Astronomlar Kulübü, kurulduğu ilk günden bugüne kadar geçen 29 yılda, birbirlerinden farklı yönetim kurullarıyla yönetildi. Amatör Astronomlar Kulübü 29. Dönem Yönetim Kurulu olarak, her zaman farklı, özgün, yenilikçi ve yapıcı düşüncelerle ilerlemek ve yapılandan iyisini değil, en iyisini yapmayı kendimiz için ilke edinmiş ve bu ilke doğrultusunda yapılması gereken her şeyi yapmaya gönül vermiş bir kurul olduğumuzu size gönül rahatlığıyla belirtmek isterim.

2020 için temennimiz; büyük keşiflerin hız kesmeden yapılmaya devam edeceği, çok sayıda etkinlik ve gözlemin yapılacağı, evrensel değerlerin hakim olduğu, eğitim başta olmak üzere, her alanda ihtiyaç duyulan reformların hız kazandığı, çağdaş medeniyet normlarına daha çok yaklaştığımız ve her zorluğun üstünden “biz” olarak geldiğimiz bir yıl olmasıdır. Amatör Astronomlar Kulübü olarak, biz bu dileklerin gerçek olması için 29 yıldır aralıksız olarak yaptığımız işleri, ilk günkü heyecan ve azimle yapmaya devam edeceğiz.

Amatör Astronomlar Kulübü 29. Dönem Yönetim Kurulu olarak, bu zamana kadar ki tüm yönetim kurullarına ve danışmanlık yapmış saygıdeğer hocalarımıza, başarılı sonuçlara katkılarından dolayı tüm üyelerimize ve tüm kurul arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Amatör Astronomlar Kulübü
29. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı
Rahmi GÜNDÜZ

İlkelerimiz
ve Hedeflerimiz

  • Türk toplumuna Astronomi’yi doğru bir biçimde aktarmak, meraklarını gidermek.
  • Kulübümüzün bünyesinde bulunduğu İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nü ve İstanbul Üniversitesi’ni, katıldığımız her organizasyonda en iyi şekilde temsil etmek.
  • Her zaman farklı, özgün, yenilikçi ve yapıcı düşüncelerle yapılandan iyisini değil, en iyisini yapmak.
  • Astronomi’ye ilgi uyandırmak, var olan ilgiyi arttırmak.
  • Amaçlarımıza, ilkelerimize ve hedeflerimize bağlı kalmak.
  • Ülkemizin Astronomi alanında gelişmesine hız katmak için tüm çabamızı göstermek.
  • Önceden planlanmış olan senelik plana bağlı kalarak etkinlikler, gözlemler ve Mayıs Şenliği düzenlemek, organizasyon ekibi oluşturmak ve organize etmek.
  • Farklı türden etkinliklere, fuarlara, tanıtım günlerine gidip tanıtım standı açmak ve Amatör Astronomlar Kulübü’nü en iyi şekilde tanıtmak.

Tarihçe

1991 yılında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü öğrencileri tarafından kurulmuş olan Amatör Astronomlar Kulübü, Türkiye’nin ilk amatör astronomi kulüplerinden biridir. Kurulduğu günden bugüne kadar çalışmalarına aralıksız devam eden Amatör Astronomlar Kulübü, her sene yenilenen kurul üyeleriyle farklı ve dinamik olarak İstanbul Üniversitesi’nin öğrenci kulüpleri arasında yer almaktadır.

İstanbul Üniversitesi bünyesinde, kulüp üyesi öğrencilerimizle birlikte faaliyetlerini sürdürmekte olan Amatör Astronomlar Kulübü, tüm üniversite öğrencilerinin katılımına açık olan ‘Haftalık Etkinliklerin’ yanı sıra halkın katılımına açık etkinlikler de organize etmektedir. Bu organizasyonların en kapsamlısı, geleneksel olarak her sene Mayıs ayında düzenlenen Mayıs Etkinliği’dir.

Ayrıca yapılan davetler üzerine eğitim-öğretim kurumlarında, bu kurumlara özel etkinlikler de düzenlemektedir. Amatör Astronomlar Kulübü’nün vizyonlarından en önemlisi; insanlık tarihinden beri hepimizin içindeki gökbilim merakını, bilimsel sunumlar, gözlemler ve atölyeler ile ortaya çıkararak, amatör astronomide kişisel ve kitlesel gelişimi sağlamaktır.

Görev
Tanımı ve Görev İçerikleri

Kulüp
Danışmanı:
 Kulüp danışmanı, üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri
arasından seçilir. Kulübün okul yönetimiyle, dekanlık ve rektörlükle olan bağlantısını
sağlar. Kulübün yaptığı her iş, danışmanın bilgisi ve sorumluluğu dahilinde
gerçekleşir. Danışmanın onayı olmadan kulüp, aldığı hiçbir kararı yürürlüğe
sokamaz.

Yönetim Kurulu Başkanı (Kulüp Başkanı): Yönetim kurulunun
başkanıdır. Yönetim kurulu kendi içinde başkanını seçer. Danışmana karşı
sorumluluğu vardır. Yönetim kurulunun organize olmasını ve alınan kararların,
danışmana gitmeden önce onaylanmasından sorumludur. Yönetim kurulu başkanının
onayı olmadan, diğer yönetim kurulu üyelerinin almış olduğu kararlar yürürlüğe
konmaz.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Kulüp Başkan Yardımcısı): Yönetim
kurulunun başkan yardımcısıdır. Kulüp başkanına karşı sorumluluğu vardır ve
kulüp başkanının olmadığı durumlarda, kulüp başkanının yerine geçer. Yapılacak
kulüp toplantılarında, toplantıyı kulüp başkan yardımcısı yönetir.

Yazman: Kulübün genel sekreteridir. Yazı işlerinin yönetimi ve tüm
iletişim adreslerinin kontrolü kulüp yazmanının sorumluluğudur. Yapılan her
toplantının sonunda toplantı raporunu yazmakla görevlidir.

Sayman: Kulübün mali işlerinden sorumlu üyesidir. Kulübe giren ve
çıkan paranın tüm dökümünü tutar ve yıllık rapor doğru bir biçimde yazar. Para
yönetiminden de sorumludur.

Asil Üye: Kulübün elçisidir. Kulübü temsil etmekten sorumludur ve
kulüp başkanına bağlıdır.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Yönetim kurulunda bulunan üyeler
görevlerini yapamaz hale gelirse veya kuruldan ayrılırlarsa, ayrılan veya
çıkarılan üyenin yerine geçerler.

Denetim Kurulu Başkanı: Denetim kurulunun başkanıdır. Kulübün
yönetim kurulunu ve yaptıkları işleri, tuttukları evrakları ve aldıkları
kararları denetler. Usulsüz veya hatalı bir durum belirlerse, kulüp danışmanına
bildirir. Kulüp danışmanına bağlıdır.

Denetim Kurulu Üyeleri: Denetim kurulu başkanına yardım eder ve
onun altında iş bölümü yaparak çalışırlar.

Denetim Kurulu Yedek Üyesi: Denetim kurulunda bulunan üyeler
görevlerini yapamaz hale gelirse veya kuruldan ayrılırlarsa, ayrılan veya
çıkarılan üyenin yerine geçerler.

Geçmiş
Dönemlerin Yönetim ve Denetim Kurulları

*Eğer sayfada bir yanlışlık görürseniz, lütfen şu maile gönderiniz: iuffaak@gmail.com

28. Dönem (2018-2019) Amatör Astronomlar Kulübü Yönetim ve Denetim Kurulu

Yönetim Kurulu : 

Kulüp Başkanı: Mertcan SOYLU
Kulüp Başkan Yardımcısı: Gamze KİRAZOĞLU
Kulüp Yazmanı: Mustafa Turan SAĞLAM
Kulüp Saymanı: Rahmi GÜNDÜZ
Asil Üye: Olcaytuğ ÖZGÜLLÜ
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Dilara SERBESTOĞLU, Görkem ÖZGÜL, Seval TAŞDEMİR

Denetim Kurulu : 

Denetim Kurulu Başkanı: Mustafa KAPTANOĞLU
Denetim Kurulu Üyeleri: Safahan BAŞARA
Kulüp Danışmanı: Araş. Gör. Olcay PLEVNE

27. Dönem (2017-2018) Amatör Astronomlar Kulübü Yönetim ve Denetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Kulüp Başkanı: Olcaytuğ ÖZGÜLLÜ
Kulüp Başkan Yardımcısı: Hüseyin Çağdaş KOÇ
Kulüp Yazmanı: Meryem ÇÖRDÜK
Kulüp Saymanı: Mertcan SOYLU
Asil Üye: Hürkan Mert DURAN
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Sinem SELİM, Tuğçe KOCABIYIK, Uğurcan ÇELİK

Denetim Kurulu

Denetim Kurulu Başkanı: Mustafa KAPTANOĞLU
Denetim Kurulu Üyeleri: Süleyman FİŞEK, Beste BEGİÇARSLAN
Denetim Kurulu Yedek Üyesi: Emir Alp TURGUT
Kulüp Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Sinan ALİŞ

26. Dönem (2016-2017) Amatör Astronomlar Kulübü Yönetim ve Denetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Kulüp Başkanı: Haşim AKTAŞ
Kulüp Başkan Yardımcısı: Tuğçe KOCABIYIK
Kulüp Yazmanı: Deniz Cennet DURSUN
Kulüp Saymanı: Olcaytuğ ÖZGÜLLÜ
Asil Üye: Hürkan Mert DURAN
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Emir Alp TURGUT

Denetim Kurulu

Denetim Kurulu Başkanı: Halil BAĞIŞ
Denetim Kurulu Üyeleri: Emre KARAGÖZ, Büşra ÇAM
Denetim Kurulu Yedek Üyesi: Emir Alp TURGUT
Kulüp Danışmanı: Prof. Dr. A. Talat SAYGAÇ

25. Dönem (2015-2016) Amatör Astronomlar Kulübü Yönetim ve Denetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Kulüp Başkanı: Fatmanur ÜLKER
Kulüp Başkan Yardımcısı: Halil BAĞIŞ
Kulüp Yazmanı: Hülya ERÇAY
Kulüp Saymanı: Havvanur ASLAN
Asil Üye: Haşim AKTAŞ
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Şerife DİRGEN, Hasan ÇETRES, Barış KAYA

Kulüp Danışmanı: Dr. Öğr. Ü. Mevlana BAŞAL

24. Dönem (2014-2015) Amatör Astronomlar Kulübü Yönetim ve Denetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Kulüp Başkanı: Halil BAĞIŞ
Kulüp Başkan Yardımcısı: Fatmanur ÜLKER
Kulüp Yazmanı: Büşra ÇAM
Kulüp Saymanı: Havvanur ASLAN
Asil Üye: Haşim AKTAŞ
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Şerife DİRGEN, Hasan ÇETRES, Barış KAYA

22. Dönem (2012-2013) Amatör Astronomlar Kulübü Yönetim ve Denetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Kulüp Başkanı: Furkan Ali KÜÇÜK
Kulüp Başkan Yardımcısı: Doğukan ÖZBEY
Kulüp Yazmanı: Ulaş GÖKGÖZ
Kulüp Saymanı: Burcu BARLAS
Asil Üye: Deniz YAZICI
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Melani UYKIZ, Ceren KARAASLAN, Özge ŞEN

21. Dönem (2011-2012) Amatör Astronomlar Kulübü Yönetim ve Denetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Kulüp Başkanı: Furkan Ali KÜÇÜK
Kulüp Başkan Yardımcısı: Doğukan ÖZBEY
Kulüp Yazmanı: Ulaş GÖKGÖZ
Kulüp Saymanı: Burcu BARLAS
Asil Üye: Deniz YAZICI
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Melani UYKIZ, Ceren KARAASLAN, Özge ŞEN

20. Dönem (2010-2011) Amatör Astronomlar Kulübü Yönetim ve Denetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Kulüp Başkanı: Süleyman FİŞEK
Kulüp Başkan Yardımcısı: Damla ERAKUMAN
Kulüp Yazmanı: Olcay PLEVNE
Kulüp Saymanı: Eyüp Kaan ÜLGEN
Asil Üye: Hakan ÜRGÜP
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Furkan Ali KÜÇÜK, Anıl ATALAN, Doğukan ÖZBEY

Kulüp Danışmanı:Doç. Dr. Hasan H. ESENOĞLU

19. Dönem (2009-2010) Amatör Astronomlar Kulübü Yönetim ve Denetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Kulüp Başkanı: Bahar ÜNSAL
Kulüp Başkan Yardımcısı: Yeliz AKSOYU
Kulüp Yazmanı: Serkan YILDIZ
Kulüp Saymanı: Didem ARDA
Üyeler: Uğur GÜRGÜL, Süleyman FİŞEK

18. Dönem (2008-2009) Amatör Astronomlar Kulübü Yönetim ve Denetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Kulüp Başkanı: Yeliz AKSOYU
Kulüp Başkan Yardımcısı: Serkan YILDIZ
Kulüp Yazmanı: Bahar ÜNSAL
Kulüp Saymanı: İdil AKTUĞ
Üyeler: Ersin ALAN, Mehmet DURGEL, Ozan İLHAN