Genel Bilgiler

Meteoritler, uzayda bulunan daha büyük cisimlerin çarpışmalar sonucu etrafa saçılan parçalarının yeryüzüne düşmüş şeklidir. Diğer bir deyişle, uzaydaki daha büyük ölçekli taş ve buzul parçalarından gelmektedirler. Dolayısı ile meteoritler, geldikleri cisimler ve o cisimlerin geçmişi hakkında bilgiler sunabilmektedir. Daha da önemlisi, bazı meteoritler oluştukları zamandan bu yana çok fazla değişikliğe uğramamıştır ve bu bağlamda güneş sistemimizin oluşumu hakkında bile bilgileri hala içerisindeki kimyasal ve moleküler yapılarda barındırmaktadır.

Meteorit araştırmacıları bu kimyasal ve moleküler yapılarda bulunan geçmişin izlerini araştırmakta ve güneş sistemimiz ve oluşumu hakkında bilgiler edinmektedir.

Ülkemizde meteorit çalışmaları geçmişte oldukça yavaş ilerlemiş olmakla son zamanlarda hız kazanmaktadır. Örneğin, Türk Meteorit Çalışma Grubu kurulmuş ve Türkiye’deki meteorit çalışmalarına hız kazandırmak, mevcut çalışmaları daha organize ve etkili bir biçimde yapabilmek için katkıda bulunmak, çeşitli kanallar aracılığı ile farklı tiplerde meteorit örnekleri tedarik etmek ve bu örnekleri bilimsel çalışma yapmak üzere araştırmacılara sağlamak gibi geyretler sarfetmektedir.  Ek olarak, Türkiye’de ilk defa, meteoritler üzerine araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının meteorit temin edebileceği bir platform (Türk Meteorit Veritabanı) oluşturulmuş ve yurtiçinde ve yurtdışında araştırmacılara meteoritler ulaştırılmıştır. Hem bu meteoritlere ekleme yapabilmek için hem de ülkemizin uzay bilimlerinde etkinliğinin artırılması adına Türkiye’nin ilk Antarktik meteorit arama ve toplama seferi 2018-2019 sezonunda tarafımızca düzenlenmiştir. Bu sefer sonucunda Türkiye’nin ilk Antarktik meteoritleri ülkemize getirilmiştir.

Türkiye’de yapılmakta olan tüm meteorit çalışmalarını, bu çalışmaları yapmakta olan bilim insanlarından dinlemek adına sizleri 1. Meteorit Araştırmaları Çalıştayı’na bekliyoruz.

Bu çalıştayda ayrıca mevcut meteoritlerimiz ve bu örnekler üzerinde araştırma yapma imkanları, Türkiye’deki laboratuvar imkanları ve bu laboratuvardaki analitik deney sistemleri, meteoritler üzerine yurtdışında eğitim ve araştırma olanakları hakkında detaylı bilgiler edinebileceksiniz.

  1. Meteorit Araştırmaları Çalıştayı 21-22 Haziran 2019 tarihinde iki gün süre ile İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünde yapılacaktır.

Konular

  • Meteoritler hakkında genel bilgiler
  • Meteoritler üzerinde yapılmakta olan araştırmalar
  • Türkiye’nin en geniş kapsamlı meteorit koleksiyonu
  • Türkiye’nin ilk Antarktik meteoritleri
  • Meteorit araştırmalarinda kullanılabilecek analitik teknikler ve bu tekniklerin teorik ve deneysel detayları
  • Meteoritler için Türkiye’de mevcut bulunan laboratuvar imkânları
  • Meteoritler alanında yurtdışında eğitim ve araştırma olanakları
  • Türk Meteorit Çalışma Grubu ve alt grupları

Çalıştay Programı

     
21 Haziran – Cuma 22 Haziran – Cumartesi
8:30-9:00Kayıt   
9:00-9:30Mehmet Yeşiltaş – Açılış Konuşması 9:00-9:30Mehmet Yeşiltaş – Türkiyenin ilk Antarktik Meteoritleri
9:30-9:50Mehmet Emin Özel – Türkiye’de Meteorit Bilimi Tarihçesi için Kısa Notlar 9:30-9:50Melike Kaya – Moleküler “parmak izlerinin” Soğurma Spektroskopisi
9:50-10:10Ahmet Talât Saygaç – Kayakent Meteoriti Olası Düşüşu ve 1986 Ateştopu Gözlemi 9:50-10:10Emre Erdem – EPR spektroskopisi ile metal iyonunun tespiti
10:10-10:40Kahve molası 10:10-10:40Kahve molası
10:40-11:10Osman Demircan – Mikrometeoritler 10:40-11:10Hasan Esenoğlu – Meteoritlerin Özellikleri ve Çanakkale Meteoriti
11:10-11:30Volkan Eskizeybek – Meteorit Araştırmalarında Kullanılan Karakterizasyon Teknikleri 11:10-11:30Emin Çiftçi – Meteorit Mineralleri
11:30-11:50Eda Güzel – Güneş Sistemi’ndeki Küçük Cisimlerin Manyetik Alanları 11:30-11:50Merve Serbestoğlu – Mars Meteoriti NWA 6963’ün Raman Spektroskopisi
12:00-13:30Öğle Yemeği 12:00-13:30Öğle Yemeği
13:30-14:00Burcu Özsoy – Türkiyenin Kutup Araştırmaları Vizyonu 13:30-14:00Namık Aysal – Ersin Kaygısız – Meteoritlerin Yaşlandırılması ve İleri Mineral Kimyası
14:00-14:20M. Enes Özgün – Uzaktan Algılama ve Meteoritlerin Karşılaştırılması 14:00-14:20Yağmur Güneş – Astrobiyoloji Alanında Meteorit Çalışmalarının Yeri
14:20-14:40Özcan Çalışkan – NWA 11474 Ay Meteoriti’nin Moleküler Kimyası 14:20-14:40Özcan Çalışkan – Bazı Türk Meteoritlerinin Farklı Metotlarla İncelenmesi
14:40-15:10Kahve molası 14:40-15:10Kahve molası
15:10-15:40Mehmet Yeşiltaş – Türk Meteorit Veritabanı ve Meteorit Çalışma Grubu 15:10-15:40Emin Çiftçi – Sivas Meteoriti ve Mineralojisi
15:40-16:00Büşra Özdemir – Didim Meteoritinin Spektral İncelemeleri 15:40-16:00Ayben Balsak – Mars’ın Uzaktan Algılanması ve Mars Meteoritleri
16:00-17:00Tartışma Oturumu 1 16:00-17:00Tartışma Oturumu 2

Kesinleşmiş Konuşmacılar

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yeşiltaş  (KLU)
Prof. Dr. Osman Demircan (ÇOMÜ)
Prof. Dr. Mehmet Emin Özel (TFSM-VÜ)
Prof. Dr. Emin Çiftçi (İTÜ)
Doç. Dr. Burcu Özsoy (İTÜ)
Dr. Melike Kaya (Ankara Üni)
Dr. Öğr. Üyesi Volkan Eskizeybek (ÇOMÜ)
Doç. Dr. Hasan Esenoglu (İstanbul Üni.)
Doç. Dr. Emre Erdem (Sabancı Üni.)
Prof. Dr. Ahmet Talât Saygaç (İstanbul Üni.)
Dr. Canel Eke (Akdeniz Üni.)
Doç. Dr. Namık Aysal (İstanbul Üni.)
Yağmur Güneş (İTÜ)
Ersin Kaygısız  (İstanbul Üni.)
Özcan Çalışkan (İstanbul Üni.)
Büşra Özdemir (Akdeniz Üni.)
Merve Serbestoğlu (Akdeniz Üni.)
M. Enes Ozgun (Akdeniz Üni.)

Düzenleme Kurulu

Mehmet Yeşiltaş (Kırklareli Üniversitesi – Uçak ve Uzay Mühendisliği Bölümü)

Emin Çiftçi (İstanbul Teknik Üniversitesi – Jeoloji Mühendisliği Bölümü)

Osman Demircan (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü)

Adnan Ökten (İstanbul Üniversitesi – Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü)

Mehmet Emin Özel (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi)

Tansel Ak (İstanbul Üniversitesi – Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü)

Duyuru

Değerli astronomlar,

Meteorit araştırmaları Ülkemizde gittikçe artmaktadır. Örneğin Türk Meteorit Çalışma Grubu kurulmuş, Türkiye’de ilk defa, meteoritler üzerine araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının meteorit temin edebileceği bir platform (Türk Meteorit Veritabanı) oluşturulmuş, yurtiçinde ve yurtdışındaki araştırmacılara meteoritler ulaştırılmıştır. Türkiye’nin ilk Antarktik meteorit arama ve toplama seferi düzenlenmiş, ilk Antarktik meteoritlerimiz Ülkemize getirilmiştir. Gittikçe hız kazandığı görülen meteorit çalışmalarının sunularak tartışılması için, Türk Meteorit Çalışma Grubu tarafından, 1. METEORİT ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI düzenlenecektir. Ülkemizdeki tüm araştırmacılar çalıştaya davetlidir. Katılımcılar ayrıca, mevcut meteoritlerimiz ve bu örnekler üzerinde araştırma yapma imkanları, Türkiye’deki laboratuvar imkanları ve bu laboratuvardaki analitik deney sistemleri, meteoritler üzerine yurtdışında eğitim ve araştırma olanakları hakkında detaylı bilgiler edinebilecektir. 1. METEORİT ARAŞTIRMALARI ÇALIŞTAYI 21-22 Haziran 2019 tarihlerinde iki gün süreyle İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü’nde yapılacaktır. Belirli sayıda katılımcıya konaklama ve ulaşım için finansal destek sağlanacaktır. İlgilenenlerin takip etmesi, kayıt olması ve finansal destek talep etmesi için: http://meteoritcalismagrubu.org/1-meteorit-arastirmalari-calistayi/ İyi çalışmalar,

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YEŞİLTAŞ Düzenleme Kurulu Adına

Destekleyenler

Amatör Astronomlar Kulübü Görevlileri

Rahmi GÜNDÜZ

Merve ERGÜN

Cemal TEMİZ