Ön Duyuru

21. Yüzyıl’da şimdiye kadar görülmemiş derecede duyarlı astrometrik, tayfsal ve fotometrik verilerle çeşitlenen ve aşırı hacimlere ulaşan gözlemsel veri birikimi, Galaksimizin sadece yapısal olarak değil, oluşumu ve evrimi açısından da incelenmesine fırsat vermekte ve kemodinamik evrim senaryolarının sınanması için yeni ufuklar açmaktadır. Ülkemiz araştırmacılarının bu gelişmeler karşısında alacağı konum ise henüz açık değildir.

Astronominin çeşitli konularına odaklanmış araştırmalar Türkiye’de de on yıllardır yapılagelmiş, bu çalışmalar uluslararası yayınlarda sunulduğu gibi, ulusal kongreler ve çalıştaylarda tartışma ortamları da bulmuştur. Halen gökyüzü tarama verilerinin, yıldız kümelerinin, çift yıldızlar ve benzeri nesnelerin incelenmesiyle Galaktik astronomiye katkıda bulunacak araştırmalar yapılmakta olup, bu çalışmaları destekleyecek gözlemsel girişimler ve kalibrasyon projeleri de eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Üstelik bu çalışmalar nitel ve nicel yönden dikkat çekici gelişmeler göstermektedir.

Ülkemizi astronomi alanındaki araştırmalar bakımından uluslararası ortamlarda en çok temsil eden konulardan biri olmasına rağmen, farklı nesnelerin gözlemlerinden itibaren Galaktik astronomiye doğrudan ya da dolaylı katkıda bulunan araştırmalar bir çalıştayda henüz ele alınmamış, araştırmacılar buluşarak bu özgül konuda tartışmak, ortak çalışmalara yol açabilecek işbirlikleri oluşturmak ve konunun Ülkemizdeki geleceğini öngörmek imkanı bulamamıştır.

Bu tespitlerimiz bizi 12-13 Eylül 2019 tarihlerinde “GALAKTİK ASTRONOMİ ÇALIŞTAYI” başlıklı bir toplantı düzenleme noktasına getirmiştir. Program henüz kesinleşmemiş olmakla beraber, sadece çağrılı bildiriler ve kısa bildiri bölümleri olmasını planlıyoruz.

Konu Başlıkları:

Türkiye’de Galaktik Astronomi

Galaktik Nesneler: Yıldız Kümeleri, Kompakt Cisimler, Çift Yıldızlar, Yıldızlararası Ortam

Galaksi’nin Yapısı, Oluşum ve Evrimi: Kuramsal Çalışmalar, Metal Bolluğu, Kalibrasyonlar, Kinematik, Dinamik


Çalıştay dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Tansel AK – İstanbul Üniv.

Prof. Dr. Selçuk BİLİR – İstanbul Üniv.

Prof. Dr. Serap AK – İstanbul Üniv.

Prof. Dr. Ersin GÖĞÜŞ – Sabancı Üniv.

Prof. Dr. Ömür ÇAKIRLI – Ege Üniv.

Prof. Dr. Faruk SOYDUGAN – ÇOMÜ

Dr. George Seabroke – MSSL SpaceLab

Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Tansel AK – İstanbul Üniv.

Prof. Dr. Serap AK – İstanbul Üniv.

Prof. Dr. Selçuk BİLİR – İstanbul Üniv.

Prof. Dr. Tolga GÜVER – İstanbul Üniv.

Doç. Dr. Esma YAZ GÖKÇE – İstanbul Üniv.

Doç. Dr. Z. Funda BOSATANCI GÜVER – İstanbul Üniv.

Dr. George Seabroke – MSSL SpaceLab

Araş. Gör. Dr. Özgecan ÖNAL – İstanbul Üniv.

Astronom Dr. Hikmet ÇAKMAK – İstanbul Üniv.

Dr. Sabiha TUNÇEL GÜÇTEKİN – İstanbul Üniv.

Dr. Neslihan ALAN – İstanbul Üniv.

Araş. Gör. Başar COŞKUNOĞLU – İstanbul Üniv.

Araş. Gör. Talar YONTAN – İstanbul Üniv.

Araş. Gör. Olcay PLEVNE İstanbul Üniv.

Lisansüstü Öğr. Remziye CANBAY İstanbul Üniv.

Çalıştay Programı

September 12, 2019 Istanbul University Rectorate Doctorate Hall

08:30 – 09:00Registration
09:00 – 09:20Opening
 Session IChairman: Tansel AK
09:20 – 10:10 Salih KARAALİ Galactic Astronomy Studies in İstanbul University
10:10 – 10:25Coffee break
10:25 – 11:15 Gerard F. GILMORE Galactic Astronomy in the Gaia Era
11:15 – 12:05 Martin LÓPEZ-CORREDOIRA Kinematics and Dynamics of the Galactic Disc
12:05 – 12:15 Tenay SAGUNER RAMBALDİ Short Presentation: Small Telescopes Can Also Do Great Galactic Science
12:15 – 14:00Lunch
 Session IIChairman: Volkan BAKIŞ
14:00 – 14:50 George SEABROKE Gaia’s Radial velocity Spectrometer
14:50 – 15:05Coffee break
15:05 – 15:35 Özgecan ÖNAL TAŞ Galactic CanDy
15:35 – 16:05 Zeki EKER Basic Parameters, Fundamental relations and Bolometric Correction Coefficients of Galactic Solar Neighborhood Main-Sequence Stars
16:05 – 16:35 Timur ŞAHİN High Proper Motion Stars and Their Galactic Origins
16.35 – 16:50Coffee break
 Session IIIChairman: Tolga GÜVER
16:50 – 17:20 Tolgahan KILIÇOĞLU The Role of the Stellar Chemical Evolution Models in Galactic Research
17:20 – 17:50 Miguel A. de AVILLEZ Tracing the Ionic and Dynamical History of the Interstellar Gas and of the Galactic Fountain in a Self-Consistent Fashion
17:50 – 18:00 Şölen BALMAN Short Presentation: Disc Truncation and Structure in Non-Magnetic Cataclysmic Variables

13 Eylül 2019, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

 Oturum IVOturum Başkanı: Zeki EKER
09:00 – 09:30 Serap AK Galaksi’nin Anatomisi
09:30 – 10:00 Esma YAZ GÖKÇE Galaktik Diskin Araştırılması
10:00 – 10:20 Mustafa Kürşad YILDIZ Erken Tür Galaksilerin Dış Bölgelerindeki Gerçek Renklerin Belirlenmesi
10:20 – 11:00ARA – Planetaryum Gösterimi
 Oturum VOturum Başkanı: Serap AK
11:00 – 12:30Kısa Bildiriler
11:00 – 11:10 Merve AYDIN Galaksi Kümelerinin Kırmızıya Kaymalarının Chandra X-Işın Teleskobu ile Belirlenmesi
11:10 – 11:20 Mürvet ÇELEBİ DEMİR F-G Tayf Türü Anakol Yıldızları için Yeni Fotometrik Metal Bolluğu ve Mutlak Parlaklık Kalibrasyonu
11:20 – 11:30 Şeyda ENEZ Küçük Kütleli Yakın örten Çift Yıldız KIC 098210788’de Gözlenen Yüksek Flare Aktivitesi
11:30 – 11:40 Ezgi YOLDAŞ Yaşlı Beyaz Cüce Etkisinde Manyetik Aktivite Nedeniyle Kırmızı Cüce Bileşenli KIC11548140’nin Evrimi
11:40 – 11:50 Tuğçe İÇLİ Galaktik X-Işın Çiftlerinin uzun Dönemli Gözlemleri
11:50 – 12:00 Dolunay KOÇAK Galaktik Küresel ve Açık Kümelerdeki Çift Yıldız Sistemlerinin Evrimi
12:00 – 12:10 Muhammed Ali ÜZÜMCÜ Küresel Kümelerdeki Farklı Jenerasyondan Yıldızlar
12:10 – 12:20 Talar YONTAN Seçilmiş Açık Kümelerin CCD UBV ve Gaia Astrometrik Çalışması – ASCC 115, Collinder 421, NGC 6793, NGC 7031, NGC 7039, NGC 7086, Roslund 1 ve Stock 21
12:20 – 12:30 Ahmet DERVİŞOĞLU Algol türü yıldızlarda CNO ile işlenmiş katmanların izleri
12.30 – 14:00Öğle Yemeği
 Oturum VIOturum Başkanı: Selçuk BİLİR
14:00 – 14:30 Kadri YAKUT Rölativistik ve Rölativistik Olmayan Çift Sistemlerin Popülasyonu
14:30 – 15:00 Volkan BAKIŞ Galaktik Oymaklar ve Çoklu Yıldız Sistemleri
15:00 – 15:15ARA
 Oturum VIIOturum Başkanı: Ömür ÇAKIRLI
15:15 – 15:45 İnci AKKAYA ORALHAN Galaksi Evrim Modelleri: Phantom of Ramses (PoR) Evrim Kodu
15:45 – 16:15 Şeyma ÇALIŞKAN TÜRKSOY Galaktik Arkeoloji – Metalce Aşırı Fakir Yıldızlar
16:15 – 18:35Kısa Bildiriler
16:15 – 16:25 Hikmet ÇAKMAK Berkeley 8 Açık Kümesinin CCD UBVRI Fotometrisi
16:25 – 16:35 Büşra Ayşe AKTİ Güneysel Dört Açık Kümenin Fotometrik ve Astrometrik Analizleri: NGC3293, NGC3766, NGC4755, NGC6231
16:35 – 16:45 Neslihan ALAN GALEX ve UBV Fotometrik Sistemleri Arasındaki Dönüşüm Formülleri
16:45- 16:55 Hasan Hüseyin ESENOĞLU Gaia Uyarı Nesnelerinde Kataklismik Değişen Yıldızların Astrofizik Araştırması
16:55 – 17:15ARA
17:15 – 17:25 Oğuz Han ATAŞ Kırmızı Dev Yıldızlardan Galaktik Metal Bolluğu Gradyentleri
17:25 – 17:35 Remziye CANBAY Gaia Çağında Bilinen Kataklismik Değişenlerin Galaksimizdeki Dağılımları ve HR Diyagramındaki Konumları
17:35 – 17:45 İbrahim AKÖZ Galaktik Örten Wolf-Rayet Çift Sistemlerinin Uzun Dönemli Gözlemleri
17:45 – 17:55 Muhammed Diyaddin İLHAN Kütle Çekim Kaynağı Olan GW170817’nin BOXFIT ile Modellenmesi
17:55 – 18:05 Olcay PLEVNE Bayes Yaş Tayin Yöntemi
18:05 – 18:15 Sibel DÖNER Kırmızı Dev Yıldızlarda Yaş-Metal Bolluğu İlişkisi
18:15 – 18:25 Mehmet Emin ÖZEL An Inquiry for Possible Interstellar Contacts by Galactic Civilizations by Using Recent Planet Discoveries
18:25 – 18:30Kapanış

Destekleyen Kuruluşlar

TÜBİTAK

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Türk Astronomi Derneği

Bosphorus Gemi Acenteliği A. Ş.

Ece Tekstil

Türk Meteorit Çalışma Grubu

OturButur

Amatör Astronomlar Kulübü

Uzay Teknolojileri Kulübü

AAK Görevlileri

12 Eylül Rektörlük

Rahmi GÜNDÜZ

Cemal TEMİZ

Safahan BAŞARA

Eyüp Ensar CESUR

Mustafa Turan SAĞLAM

13 Eylül Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

Rahmi GÜNDÜZ

Cemal TEMİZ

Safahan BAŞARA

Eyüp Ensar CESUR

Mustafa Turan SAĞLAM

Görkem ÖZGÜL

Olcaytuğ ÖZGÜLLÜ