Kulüp Danışmanı: Kulüp danışmanı, üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından seçilir. Kulübün okul yönetimiyle, dekanlık ve rektörlükle olan bağlantısını sağlar. Kulübün yaptığı her iş, danışmanın bilgisi ve sorumluluğu dahilinde gerçekleşir. Danışmanın onayı olmadan kulüp, aldığı hiçbir kararı yürürlüğe sokamaz.

Yönetim Kurulu Başkanı (Kulüp Başkanı): Yönetim kurulunun başkanıdır. Yönetim kurulu kendi içinde başkanını seçer. Danışmana karşı sorumluluğu vardır. Yönetim kurulunun organize olmasını ve alınan kararların, danışmana gitmeden önce onaylanmasından sorumludur. Yönetim kurulu başkanının onayı olmadan, diğer yönetim kurulu üyelerinin almış olduğu kararlar yürürlüğe konmaz.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Kulüp Başkan Yardımcısı): Yönetim kurulunun başkan yardımcısıdır. Kulüp başkanına karşı sorumluluğu vardır ve kulüp başkanının olmadığı durumlarda, kulüp başkanının yerine geçer. Yapılacak kulüp toplantılarında, toplantıyı kulüp başkan yardımcısı yönetir.

Yazman: Kulübün genel sekreteridir. Yazı işlerinin yönetimi ve tüm iletişim adreslerinin kontrolü kulüp yazmanının sorumluluğudur. Yapılan her toplantının sonunda toplantı raporunu yazmakla görevlidir.

Sayman: Kulübün mali işlerinden sorumlu üyesidir. Kulübe giren ve çıkan paranın tüm dökümünü tutar ve yıllık rapor doğru bir biçimde yazar. Para yönetiminden de sorumludur.

Asil Üye: Kulübün elçisidir. Kulübü temsil etmekten sorumludur ve kulüp başkanına bağlıdır.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Yönetim kurulunda bulunan üyeler görevlerini yapamaz hale gelirse veya kuruldan ayrılırlarsa, ayrılan veya çıkarılan üyenin yerine geçerler.

Denetim Kurulu Başkanı: Denetim kurulunun başkanıdır. Kulübün yönetim kurulunu ve yaptıkları işleri, tuttukları evrakları ve aldıkları kararları denetler. Usulsüz veya hatalı bir durum belirlerse, kulüp danışmanına bildirir. Kulüp danışmanına bağlıdır.

Denetim Kurulu Üyeleri: Denetim kurulu başkanına yardım eder ve onun altında iş bölümü yaparak çalışırlar.

Denetim Kurulu Yedek Üyesi: Denetim kurulunda bulunan üyeler görevlerini yapamaz hale gelirse veya kuruldan ayrılırlarsa, ayrılan veya çıkarılan üyenin yerine geçerler.